روغن ماساژ کوسه ماهی

محصولات پوستی و بدن

روغن ماساژ کوسه ماهی جهت ماساژ دادن و نرم کردن پوست استفاده می شود. روغـن کوسـه مـاهی، آرام بخـش و معطـر می باشد و حاوی ویتامینهای A، D، E و همچنین امگا3 طبیعی می باشد. درصد نفوذ پذیری آن به پوست بالاست و طبیعتی سرد دارد.

طریقه مصرف: پس از استحمام کف دو دست را به روغن آغشته کرده و به سطح بدن ماساژ دهید. “توصیه شده توسط پزشکان متخصص”